D1 Budimír - Bidovce
Úsek má dĺžku 14,4 km a stavia sa v plnom profile D26,5/120. Súčasťou stavby je aj rýchlostná cesta R2/R4 Košické Oľšany - Hrašovík v dĺžke 1,06 km v plnom profile. Ukončenie výstavby úseku je plánované na december 2019.

fotografie z júna 2019

most 205-00 na križovatke D1 Budimír
D1 Budimír - Bidovce


most 203-00 na križovatke D1 Budimír
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce


mosty na kolektorových pásoch K1 a K2 nad cestou I/20 (I/68) na križovatke D1 Budimír
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce


most 208-00 na D1 cez rieku Torysa a cestu III/3339 (III/068197)
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce


D1 pri obci Vajkovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce


most na D1 cez Chrastiansky potok v km 2.6
D1 Budimír - Bidovce


most 209-00 na D1 v km 3.4 nad cestou III/3331 (III/050252) a biokoridorom
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce


kríženie s melioračným kanálom v km 4.115
D1 Budimír - Bidovce


D1 pri obci Beniakovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce


kríženie s melioračným kanálom v km 4.990
D1 Budimír - Bidovce


most 223-00 cez potok Hýľov v km 5.182
D1 Budimír - Bidovce


D1 pri obci Rozhanovce
D1 Budimír - Bidovce


most 210-00 v km 5.780 nad D1 na prístupovej ceste
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce


križovatka D1 x R2/R4 Košické Oľšany, mosty 211-00 a 212-00
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce


rýchlostná cesta R2/R4
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce


most 213-00 v km 0.4 R2/R4 cez rieku Torysa
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce


most 214-00 v km 7.240 nad D1 na ceste III/3325 (III/050201)
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce


D1 pri obci Rozhanovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce


most 215-00 v km 8.6 D1 cez bezmenný potok
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce


D1 pri obci Rozhanovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce


most 216-00 v km 9.550 na D1 cez údolie
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce


D1 pri obci Ďurďošík
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce


most 217-00 v km 10.3 D1 cez údolie
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce


most 218-00 v km 10.63 nad D1 na prístupovej ceste
D1 Budimír - Bidovce


D1 pri obci Ďurďošík
D1 Budimír - Bidovce


most 219-00 v km 10.96 nad D1 na ceste I/19 (I/50)
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce


D1 pri obci Ďurďošík
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce


most 220-00 v km 13.3 D1 cez Olšavský potok
D1 Budimír - Bidovce
D1 Budimír - Bidovce
© Copyright 2019 Dialnica.info
Fotografie, ktoré obsahuje server http://www.dialnica.info sú chránené autorským zákonom a nesmú byť kopírované na iné verejne dostupné servery.