D1 Dubná skala - Turany

Úsek má dĺžku 16,405 km a stavia sa v plnom profile D26,5/120. Súčasťou stavby sú 3 mimoúrovňové križovatky na diaľnici (Dubná skala, Martin 1, Turany) a mimoúrovňová križovatka Martin 2 (v ramci stavby osmičkovitá, v budúcnosti štvorlístková) na rýchlostnej ceste R3. Zmluva o dielo bola podpísaná 26.októbra 2011. Poklepanie základného kameňa sa uskutočnilo 11.novembra 2011. Lehota výstavby je 1100 dní (od uzatvorenia zmluvy). Na trase diaľnice je 7 dlhších mostov pre jeden dvojpruh (13 pre oba dvojpruhy, pravý most na križovatke Turany nebude súčasťou stavby), 9 krátkych mostov na D1 (most 223-00 bol zmenený na priepust). 3 mosty sú nad D1, jeden most na križovatke Martin 1 pre jeden dvojpruh, jeden most na rýchlostnej ceste R3 (privádzači Martin) pre jeden dvojpruh, jeden most na križovatke Martin 2 pre jeden dvojpruh, jeden most nad R3. Doplnená bola nájazdová vetva z cesty I/18 k tunelu Višňové ako ďalší most V204-00. Celková dĺžka R3 (privádzač Martin) je 1,966 km, počiatočných 178 m nebude vybudovaných v rámci tejto stavby. R3 je vybudovaná v kategórií R22,5/80. Protihlukové steny dosiahnu dĺžku 10,8 km a zábrany proti vtákom 6,9 km. Najdlhší most bude na križovatke Dubná skala a jeho dĺžka je 859 m. Dĺžka mosta (225-00) nad železničnou traťou a Krpelianskym kanálom je 393 m a dĺžka premostenia je 375 m. Tretí najdlhší most (224-00, ponad Váh pri Turanoch) má dĺžku 376 m. Most (205-00) ponad Váh pri Turčianskych Kľačanoch má dĺžku 358 m. Vybudované bude malé odpočívadlo Turčianska Štiavnička (vľavo - severne od D1) a veľké odpočívadlo Turčianska Štiavnička (vpravo - južne od D1). Termín dokončenia stavby bol predĺžený do 30.septembra 2015.

fotografie z marca 2015

most ponad železnicu a Váh pri Dubnej skale
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany


diaľnica D1 pri obci Lipovec
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany


diaľnica D1 pri obci Turčianske Kľačany
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany


most ponad Váh pri obci Turčianske Kľačany
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany


diaľnica D1 pri Sučanoch
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany


most ponad železnicu pri Sučanoch
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany


most na D1 cez Kantorský potok
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany


odpočívadlo Turčianska Štiavnička
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany


diaľnica D1 pri obci Turany
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany


most cez Váh pri Turanoch
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany


diaľnica D1 pri obci Nolčovo
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany


most ponad železničnú trať a Krpeliansky kanál
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany


diaľnica D1 pri obci Krpeľany
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany


križovatka D1 Turany
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany
D1 Dubna Skala - Turany
Ďalšie fotografie >>
© Copyright 2015 Dialnica.info
Fotografie, ktoré obsahuje server http://www.dialnica.info sú chránené autorským zákonom a nesmú byť kopírované na iné verejne dostupné servery.