D1 Fričovce - Svinia
Úsek má dĺžku 11,217 km a stavia sa v plnom profile D26,5/100. Na trase diaľnice bude 14 mostov pre jeden dvojpruh a jeden most bude na prístupovej ceste. Lehota výstavby je stanovená na 1200 dní (3,3 roka) od dátumu začatia prác. Celkova dĺžka protihlukových stien dosiahne 5409 m. Zmluva na výstavbu bola podpísaná 2.novembra 2011. Slávnostné zahájenie výstavby sa uskutočnilo 24. novembra 2011.

fotografie z júna 2015

križovatka D1 Fričovce, most 201-00 nad vetvou križovatky Fričovce
D1 Fričovce - Svinia


D1 medzi mostom 201-00 a mostom 202-00
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia


most 202-00 nad cestou III/018189 a Štefanovským potokom
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia


D1 medzi mostom 202-00 a mostom 203-00
D1 Fričovce - Svinia


most 203-00 cez údolie Lázneho jarku
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia


D1 medzi mostom 203-00 a mostom 204-00
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia


most 204-00 cez údolie s bezmenným potokom
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia


most 205-00 cez údolie s bezmenným potokom
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia


D1 medzi mostom 205-00 a mostom 206-00
D1 Fričovce - Svinia


most 206-00 nad cestou III/5439 a Hermanovskym potokom
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia


D1 medzi mostom 206-00 a mostom 207-00
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia


most 207-00 cez údolie a bezmenným potokom
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia


D1 medzi mostom 207-00 a mostom 208-00
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia


most 208-00 nad cestou I/18
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia


most 209-00 cez potok Veľká Svinka
D1 Fričovce - Svinia


D1 medzi mostom 209-00 a mostom 210-00
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia


most 210-00 nad prístupovou cestou
D1 Fričovce - Svinia


D1 medzi mostom 210-00 a mostom 211-00
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia


most 211-00 nad cestou III/018190 a potokom Jakubovianka
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia


D1 medzi mostom 211-00 a mostom 212-00
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia


most 212-00 nad cestou III/018191
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia


D1 medzi mostom 212-00 a mostom 213-00
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia


most 213-00 cez údolie
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia


D1 medzi mostom 213-00 a mostom 214-00
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia
D1 Fričovce - Svinia


križovatka D1 Svinia, most 214-00 nad vetvou križovatky Svinia a potokom Veľká Svinka
D1 Fričovce - Svinia
Ďalšie fotografie >>
© Copyright 2015 Dialnica.info
Fotografie, ktoré obsahuje server http://www.dialnica.info sú chránené autorským zákonom a nesmú byť kopírované na iné verejne dostupné servery.