D1 Hubová - Ivachnová
Úsek má dĺžku 15,275 km a stavia sa v plnom profile D26,5. Súčasťou stavby sú 3 križovatky (Hubová, Likavka a Ivachnová), tunel Čebrať dĺžky 2026 metrovv prípade južnej tunelovej rúry, 2011 metrov v prípade severnej tunelovej rúry a veľké ľavostranné odpočívadlo Ivachnová. Na trase diaľnice bude 12 mostov pre jeden dvojpruh, jeden priepust popod D1 (km 6,240), 3 mosty nad D1, jedna lávka nad D1(km 3,037), 4 mosty na vetvách križovatky Likavka a bude rozšírený most na konci úseku pri Ivachnovej (km 15,277). Dĺžka najdlhšieho mosta bude 773 metrov (most 213-00). Druhý najdlhší most bude mať dĺžku 694 m (most 214-00). Maximálny pozdĺžny sklon bude 4,50%. Zmluva o dielo bola podpísaná 7.novembra 2013. Poklepanie základného kameňa sa uskutočnilo 11.februára 2014. Lehota výstavby je 1276 dní od dátumu začatia prác (3,5 roka). Slavnostný začiatok razenia tunela Čebrať sa uskutočnil 19.septembra 2014.

Pre nepriaznivé geologické podmienky medzi križovatkou D1 Hubová a tunelom bolo razenie tunela zastavené, trasa diaľnice bude posunutá na sever, čím sa predĺži tunel na 3650 m a celková dĺžka úseku sa skráti o 353 m. V súčasnosti prebieha razenie tunela v novej trase.

fotografie z augusta 2019

most 201-00 ponad cestu I/18, Váh a železničnú trať
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová


trasa D1 pri Hrboltovej
D1 Hubová - Ivachnová


tunel Čebrať - východný portál
D1 Hubová - Ivachnová


priepust 209-00
D1 Hubová - Ivachnová


trasa D1 pri Likavke
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová


most 210-00 na križovatke Likavka
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová


most 211-00 pri Likavke
D1 Hubová - Ivachnová


most 212-00 pri Likavke
D1 Hubová - Ivachnová


diaľnica D1 medzi mostami 212-00 a 213-00
D1 Hubová - Ivachnová


most 213-00 pri Likavke
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová


most 217-00 ponad diaľnicu pri Martinčeku
D1 Hubová - Ivachnová


diaľnica D1 medzi mostami 217-00 a 214-00
D1 Hubová - Ivachnová


most 214-00 pri Liskovej
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová


diaľnica D1 medzi mostami 214-00 a 215-00
D1 Hubová - Ivachnová


most 215-00 pri Liskovej
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová


diaľnica D1 medzi mostami 215-00 a 216-00
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová


most 216-00 ponad železničnú trať a Váh pri Liskovej
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová


most 218-00 nad D1
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová


trasa D1 pri Ivachnovej
D1 Hubová - Ivachnová
D1 Hubová - Ivachnová


most 219-00 na D1 nad poľnou cestou
D1 Hubová - Ivachnová


trasa D1 pri Ivachnovej
D1 Hubová - Ivachnová
Ďalšie fotografie >>
© Copyright 2015-2019 Dialnica.info
Fotografie, ktoré obsahuje server http://www.dialnica.info sú chránené autorským zákonom a nesmú byť kopírované na iné verejne dostupné servery.