D1 Jánovce - Jablonov
Diaľničný úsek D1 Jánovce - Jablonov s dĺžkou 18,540 km je rozdelený na dva podúseky. Stavia sa v kategórií D26,5/100.

I. podúsek má dĺžku 9,000 km. Zmluva na výstavbu bola podpísaná 16. júna 2011. Slávnostné zahájenie výstavby podúseku sa uskutočnilo 20. júna 2011. Zmluvná doba výstavby bola stanovená na 914 dní. Súčasťou stavby je dostavba križovatky Spišský Štvrtok. Na trase diaľnice je 7 mostov pre jeden dvojpruh a 3 mosty nad diaľnicou. Najdlhší most 205-00 je nad Iliašovským potokom s dĺžkou 406 m. Most 206-00 má dĺžku 193 m. Most 202-00 nad Štvrtockým potokom má dĺžku 141 m. Termín dokončenia stavby bol predĺžený do septembra 2015.

II.podúsek začína v km 9,000 a končí v km 18,540. Zmluva na výstavbu bola podpísaná 7. mája 2012. Výstavba sa začala 25. júna 2012. Zmluvná doba výstavby bola stanovená na 1125 dní od dátumu začatia prác. Na trase diaľnice je 10 mostov pre jeden dvojpruh, 1 most je nad diaľnicou, 1 most na diaľničnom privádzači Levoča, 1 most nad privádzačom na ceste I/18 a 1 most je vybudovaný na poľnej ceste. Súčasťou stavby je dvojrúrový tunel Šibenik kategórie T8,0/100 a veľké odpočívadlo Levoča na ľavej strane diaľnice (severne od diaľnice). Dĺžka pravej aj ľavej tunelovej rúry je 588 m. Výška prejazdného prierezu je 4,8 m. Tunelové rúry sú navzájom spojené jedným priečnym prepojením. Slávnostné prerazenie tunela sa uskutočnilo 21. marca 2014. Najdlhší most 213-00 na diaľnici je nad Šibenickým potokom a traťou ŽSR. Druhý najdlhší most 216-00 prekonáva údolie Lodinského potoka mostom o celkovej dĺžke 481 metrov a výške 59 metrov nad terénom. Most 217-00 pri obci Doľany má dĺžku 428 m.

križovatka D1 Spišský Štvrtok
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov


D1 pri obci Spišský Štvrtok
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov


cesta I/18 ponad D1 pri obci Spišský Štvrtok
D1 Jánovce - Jablonov


D1 pri Mečedelovciach
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov


D1 pri obci Iliašovce
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov


D1 medzi obcami Iliašovce a Kurimany
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov


D1 pri obci Kurimany
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov


D1 medzi obcou Kurimany a mestom Levoča
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov


diaľničná križovatka Levoča
D1 Jánovce - Jablonov


diaľničný privádzač Levoča
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov


križovatka diaľničného privádzača Levoča s cestou I/18
D1 Jánovce - Jablonov


diaľnica D1 pri Levoči
D1 Jánovce - Jablonov


most na D1 ponad cestu I/18 pri Spišskom Hrhove
D1 Jánovce - Jablonov


diaľnica D1 pri obci Doľany
D1 Jánovce - Jablonov


most na D1 pri obci Doľany
D1 Jánovce - Jablonov


most na D1 pri obci Klčov
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov


most na D1 pri obci Nemešany
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov
D1 Jánovce - Jablonov


D1 pri obci Nemešany
D1 Jánovce - Jablonov


Ďalšie fotografie >>