D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
Úsek má dĺžku 13,510 km a stavia sa v plnom profile D26,5/100. Zmluva na výstavbu bola podpísaná 11.júna 2014. Lehota výstavby bola stanovená na 2010 dní (5,5 roka) od dátumu začatia prác. Poklepanie základného kameňa sa uskutočnilo 17.júna 2014. Na trase diaľnice bude 5 mostov pre jeden dvojpruh, jeden most nad diaľnicou D1, jeden most na vetve križovatky Žilina,juh nad privádzačom a jeden most nad privádzačom na poľnej ceste. Najdlhší most 203-00 bude mať dĺžku 947 m. Druhý najdlhší most 202-00 bude mať dĺžku 572 m. Tretí najdlhší bude most 204-00 s dĺžkou 317 m. Štvrtý najdlhší bude most 201-00 s dĺžkou 232 m.

Tunel Višňové
Južná tunelová rúra tunela Višňové bude dlhá 7537 m (vrátane otvorenej časti tunela), razená časť tunela má dĺžku 7462 m. Severná tunelová rúra bude dlhá 7503 m (vrátane otvorenej časti tunela), razená časť tunela bude má dĺžku 7425 m. V každej z tunelových rúr je 29 priečnych prepojení medzi rúrami približne každých 250-300 metrov, prejazdné prepojenia sú vo vzdialenosti približne 750 m. Najvyššia povolená rýchlosť v tuneli bude 100 km/h. Maximálny sklon v tuneli bude 2,9%. Celkové klesanie od najvyššie položeného miesta v tuneli po východný portál dosiahne 154 m. Prieskumná štôlňa bude zachovaná na účely odvodnenia horninového masívu a je situovaná v strede medzi tunelovými rúrami. V blízkosti portálov boli vyrazené nové časti prieskumnej štôlne, aby nezasahovali do portálov tunelových rúr určených pre diaľničnú dopravu. Slávnostný začiatok razenia tunela sa uskutočnil 9.júna 2015. Razenie v tuneloch prebiehalo Novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM), neskôr bolo zmenené na plnoprofilovú metódu razenia systémom ADECO-RS. Zhotoviteľ bol povinný vyraziť 100 m od východného portálu (súčet v oboch rúrach) a 100 m od západného portálu (súčet v oboch rúrach) do 12 mesiacov od dátumu začatia prác, do 42 mesiacov od začatia prác preraziť obe tunelové rúry. Južnú tunelovú rúru prerazili 28.augusta 2018. Severnú tunelovú rúru prerazili 13.septembra 2018.

Práce na stavbe sú od februára 2019 zastavené a bude vybratý nový zhotoviteľ, ktorý by mal obnoviť práce až v roku 2021 a stavbu dokončiť do 36 mesiacov od začiatku prác bez technológie tunela Višňové. Technológia tunela Višňové sa bude montovať až následne po dokončení stavebnej časti úseku ďalším zhotoviteľom, ktorý bude vybratý v tendri na technológiu tunela.

Privádzač Žilina, juh II.etapa má dĺžku 2,6 km. Výstavba sa začala v decembri 2017 so zmluvnou lehotou výstavby 18 mesiacov. Sprejazdnenie úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka bude možné po dokončení privádzača Žilina, juh II.etapa spolu s vetvou križovatky D1 Žilina,juh.

Fotografie z marca 2020

diaľničný privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa


most 217 na diaľničnom privádzači v km 7,09 pri sídlisku Solinky
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa


diaľničný privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa


most 214 na ceste do Rosiny nad diaľničným privádzačom v km 5,77
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa


most 213 nad potokom na diaľničnom privádzači v km 5,56
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa


most 212 nad poľnou cestou na diaľničnom privádzači v km 5,46
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa


diaľničný privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa


diaľničný privádzač Žilina,juh pri križovatke D1 Žilina,juh
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa


vetva V8 na križovatke D1 Žilina,juh
privádzač Žilina,juh II.etapa


most 211-00 na vetve V8 na križovatke D1 Žilina,juh nad diaľničným privádzačom
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa


vetva V8 a vetva V3 na križovatke D1 Žilina,juh
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa


križovatka D1 Žilina, juh
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa


most 206-00 na poľnej ceste nad diaľničným privádzačom
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa


estakáda 209-00 a východný portál tunela Žilina pri obci Lietavská Lúčka na úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa
privádzač Žilina,juh II.etapa
Ďalšie fotografie >>
© Copyright 2020 Dialnica.info
Fotografie, ktoré obsahuje server http://www.dialnica.info sú chránené autorským zákonom a nesmú byť kopírované na iné verejne dostupné servery.