D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
Úsek má dĺžku 13,510 km a stavia sa v plnom profile D26,5/100. Zmluva na výstavbu bola podpísaná 11.júna 2014. Lehota výstavby je stanovená na 2010 dní (5,5 roka) od dátumu začatia prác. Poklepanie základného kameňa sa uskutočnilo 17.júna 2014. Na trase diaľnice bude 5 mostov pre jeden dvojpruh, jeden most nad diaľnicou D1, jeden most na vetve križovatky Žilina,juh nad privádzačom a jeden most nad privádzačom na poľnej ceste. Najdlhší most 203-00 bude mať dĺžku 947 m. Druhý najdlhší most 202-00 bude mať dĺžku 572 m. Tretí najdlhší bude most 204-00 s dĺžkou 317 m. Štvrtý najdlhší bude most 201-00 s dĺžkou 232 m.

Tunel Višňové
Južná tunelová rúra tunela Višňové bude dlhá 7537 m (vrátane otvorenej časti tunela), razená časť tunela bude mať dĺžku 7462 m. Severná tunelová rúra bude dlhá 7503 m (vrátane otvorenej časti tunela), razená časť tunela bude mať dĺžku 7425 m. V každej z tunelových rúr bude 29 priečnych prepojení medzi rúrami približne každých 250-300 metrov, prejazdné prepojenia budú vo vzdialenosti približne 750 m. Najvyššia povolená rýchlosť v tuneli bude 100 km/h. Maximálny sklon v tuneli bude 2,9%. Celkové klesanie od najvyššie položeného miesta v tuneli po východný portál dosiahne 154 m. Prieskumná štôlňa bude zachovaná na účely odvodnenia horninového masívu a bude situovaná v strede medzi tunelovými rúrami. V blízkosti portálov budú vyrazené nové časti prieskumnej štôlne, aby nezasahovali do portálov tunelových rúr určených pre diaľničnú dopravu. Slávnostný začiatok razenia tunela je plánovaný na apríl 2015. Razenie v tuneloch bude prebiehať Novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM). Zhotoviteľ je povinný vyraziť 100 m od východného portálu (súčet v oboch rúrach) a 100 m od západného portálu (súčet v oboch rúrach) do 12 mesiacov od dátumu začatia prác, do 42 mesiacov od začatia prác preraziť obe tunelové rúry. Južnú tunelovú rúru prerazili 28.augusta 2018.

Fotografie z augusta 2018

diaľničný privádzač pri Lietavskej Lúčke, most P204
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala


križovatka D1 Žilina, juh
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala


trasa D1 pri obci Lietavská Lúčka
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala


trasa D1 pri obci Lietavská Lúčka, zárubný múr 221-00
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala


most 201-00
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala


preložka potoka Ílovec
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala


zárubný múr 222-00 a 223-00
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala


most 202-00
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala


trasa D1 pri odpočívadle Turie
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala


zárubný múr 224-00 a 225-00
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala


most 203-00 nad cestou III/01889
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala


most 205-00 pri obci Višňové
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala


most 204-00 pri obci Višňové
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala


tunel Višňové - západný portál
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala
Ďalšie fotografie >>
© Copyright 2018 Dialnica.info
Fotografie, ktoré obsahuje server http://www.dialnica.info sú chránené autorským zákonom a nesmú byť kopírované na iné verejne dostupné servery.