D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
mimoúrovňová križovatka D1xD3 Hričovské Podhradie
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
založené piliere mosta na D1 ponad vetvu D3 a železničnú trať D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov


diaľnica D3 pri obci Dolný Hričov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov


diaľnica D3 pri obci Horný Hričov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov


diaľnica D3 pri Strážove
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov


mimoúrovňová križovatka D3 Žilina, západ
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov