D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno
Úsek má dĺžku 4,25 km. Stavia sa v plnom profile v kategórií D24,5/80. Na trase diaľnice budu 2 mosty pre jeden dvojpruh (estakáda ponad vodnú nádrž Hričov a most ponad rieku Kysuca) a dvojrúrový tunel Považský Chlmec kategórie 2T-8,0/80. Dĺžka estakády ponad vodnú nádrž Hričov bude 1493 m pre západný dvojpruh (ľavý most) a 1437 m pre východný dvojpruh (pravý most). Most ponad rieku Kysuca bude mať dĺžku 410 m - ľavý most a 402 m - pravý most. Dĺžka severnej tunelovej rúry bude 2249 m a dĺžka južnej tunelovej rúry bude 2186 m. Výška prejazdného prierezu bude 4,8 m. Zmluva o dielo bola podpísaná 26.mája 2014. Lehota výstavby je 1095 dní od dátumu začatia prác (3 roky). Poklepanie základného kameňa sa uskutočnilo 17.júna 2014. Slavnostný začiatok razenia tunela Považsky Chlmec sa uskutočnil 10.marca 2015. Razenie v tuneloch prebiehalo Novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM). Uvedenie do prevádzky je plánované na november 2017.

fotografie z augusta 2017diaľnica D3 pri Strážove
D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno


estakáda ponad vodnú nádrž Hričov
D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno
D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno
D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno
D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno
D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno


západný portál tunela Považský Chlmec
D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno


východný portál tunela Považský Chlmec
D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno


most ponad rieku Kysuca
D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno
D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno


diaľnica D3 pri Brodne
D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno
D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno
D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno
Ďalšie fotografie >>
© Copyright 2015-2016 Dialnica.info
Fotografie, ktoré obsahuje server http://www.dialnica.info sú chránené autorským zákonom a nesmú byť kopírované na iné verejne dostupné servery.