D3 Svrčinovec - Skalité
Úsek má dĺžku 12,282 km a stavia sa v polovičnom profile R11,5/80, pritom začiatočný úsek po tunel Svrčinovec sa vybuduje v plnom profile v kategórií D24,5/80. Súčasťou stavby je križovatka Svrčinovec, tunel Svrčinovec, tunel Poľana a malé odpočívadlo Čierne. V prípade oboch tunelov sa v pravom jazdnom páse diaľnice vybuduje tunelová rúra v kategórii 2T – 8,0 (šírka medzi obrubníkmi 8,0 m, chodníky 2x1,0 m), v ľavom jazdnom páse diaľnice sa vybuduje únikova stôlňa. Hĺbená časť tunela Svrčinovec bude 15 m na západnom portáli a 22,5 m na východnom portáli. Celková dĺžka tunela bude 410 m, vrátane otvorenej časti 420 m. Maximálne nadložie bude 27 m. Hĺbená časť tunela Poľana bude 18,1 m na západnom portáli (portál Rieka) a 18,75 m na východnom portáli (portál Pazderovci). Celková dĺžka tunela bude 888 m, vrátane otvorenej časti 898 m. Prieskumná štôlňa tunela Poľana bola vybudovaná v dĺžke 302 m v rokoch 2006 až 2007. Predportálové úseky pri tuneloch sa vybudujú v plnom profile. Na trase diaľnice bude 13 mostov pre jeden dvojpruh, jeden most nad D3, 3 mosty na vetvách križovatky Svrčinovec. Dĺžka najdlhšieho mosta "Čadecka" bude 690 metrov (v km 7,85). Najvyšší most "Valy" bude mat vozovku vo výške až 81 metrov nad terénom a jeho dĺžka bude 591 m (v km 5,3). Tretí najdlhší most "Rieka" bude mať dĺžku 500 m (v km 10,35). Maximálny pozdĺžny sklon bude 4,50%, pruh pre pomalé vozidlá nebude vybudovaný. Zmluva o dielo bola podpísaná 28.júna 2013. Poklepanie základného kameňa sa uskutočnilo 30.októbra 2013. Lehota výstavby je 1095 dní od dátumu začatia prác (3 roky). Slavnostný začiatok razenia tunela Poľana sa uskutočnil 31.júla 2014. Slavnostný začiatok razenia tunela Svrčinovec sa uskutočnil 30.októbra 2014. Uvedenie úseku do prevádzky sa posúva až na jar 2017.

fotografie z mája 2017

koniec úseku D3 pri obci Svrčinovec
D3 Svrcinovec - Skalite


mosty 237-10, 237-20, 237-30, 237-40 na križovatke Svrčinovec
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


južný portál tunela Svrčinovec
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


severný portál tunela Svrčinovec a most nad údolím (238-00)
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


D3 medzi mostami 238-00 a 239-00
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


most nad údolím Strýčkovho potoka (239-00; km 2,0)
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


D3 medzi mostami 239-00 a 240-00
D3 Svrcinovec - Skalite


most Markov (240-00; km 2,5)
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


D3 medzi mostami 240-00 a 241-00
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


most nad diaľnicou (241-00; km 3,2)
D3 Svrcinovec - Skalite


most Vŕšok (242-00; km 3,5)
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


malé pravostranné odpočívadlo Čierne
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


D3 medzi mostami 242-00 a 243-00
D3 Svrcinovec - Skalite


most nad údolím a lesnými cestami pod Kozovými vŕškami (243-00; km 4,5)
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


D3 medzi mostami 243-00 a 244-00
D3 Svrcinovec - Skalite


most Valy (244-00; km 5,5)
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
Ďalšie fotografie >>
© Copyright 2017 Dialnica.info
Fotografie, ktoré obsahuje server http://www.dialnica.info sú chránené autorským zákonom a nesmú byť kopírované na iné verejne dostupné servery.