D3 Svrčinovec - Skalité
fotografie zo septembra 2016

koniec úseku D3 pri obci Svrčinovec
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


mosty 237-10, 237-20, 237-30 na križovatke Svrčinovec
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


južný portál tunela Svrčinovec
D3 Svrcinovec - Skalite


severný portál tunela Svrčinovec a most nad údolím (238-00)
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


D3 medzi mostami 238-00 a 239-00
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


most nad údolím Strýčkovho potoka (239-00; km 2,0)
D3 Svrcinovec - Skalite


D3 medzi mostami 239-00 a 240-00
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


most Markov (240-00; km 2,5)
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


D3 medzi mostami 240-00 a 241-00
D3 Svrcinovec - Skalite


most nad diaľnicou (241-00; km 3,2)
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


most Vŕšok (242-00; km 3,5)
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


malé pravostranné odpočívadlo Čierne
D3 Svrcinovec - Skalite


D3 medzi mostami 242-00 a 243-00
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


most nad údolím a lesnými cestami pod Kozovými vŕškami (243-00; km 4,5)
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


D3 medzi mostami 243-00 a 244-00
D3 Svrcinovec - Skalite


most Valy (244-00; km 5,5)
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


D3 na vrchu Valy (km 6,5)
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


D3 pri moste Čadečka (km 7,5)
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


most Čadečka (245-00; km 8,0)
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


D3 medzi mostami 245-00 a 246-00
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


most nad poľnou cestou (246-00)
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


D3 medzi mostami 246-00 a 247-00
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


most nad údolím a poľnými cestami pod vrchom Pahorok (247-00; km 9,0)
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


D3 medzi mostami 247-00 a 248-00
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


most Rieka (248-00; km 10,5) a západný portál tunela Poľana
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite


východný portál tunela Poľana
D3 Svrcinovec - Skalite


most 250-00 (km 12,0)
D3 Svrcinovec - Skalite
D3 Svrcinovec - Skalite
<< Predchádzajúca stránka Nasledujúca stránka >>
© Copyright 2016 Dialnica.info
Fotografie, ktoré obsahuje server http://www.dialnica.info sú chránené autorským zákonom a nesmú byť kopírované na iné verejne dostupné servery.