R2 Pstruša - Kriváň
fotografie z apríla 2015

mimoúrovňová križovatka R2 Pstruša (most 201-00)
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň


rýchlostná cesta R2 pri Pstruši (miestna časť obce Vígľaš)
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň


most 202-00 na R2 nad traťou ŽSR v km 1,778
R2 Pstruša - Kriváň


rýchlostná cesta R2 pri obci Stožok
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň


most 203-00 most na R2 nad riekou Slatina v km 2.070
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň


rýchlostná cesta R2 pri obci Stožok
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň


most 204-00 na R2 nad cestou III/05096 do obce Stožok
R2 Pstruša - Kriváň


most 205-00 na R2 nad riekou Slatina v km 3.162
R2 Pstruša - Kriváň


rýchlostná cesta R2 pri obci Stožok
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň


most 206-00 na R2 nad melioračným kanálom v km 4.160
R2 Pstruša - Kriváň


rýchlostná cesta R2 pri Krné (miestna časť Detvy)
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň


most 207-00 na R2 nad cestou do Krné (miestna časť Detvy)
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň


mimoúrovňová križovatka R2 Detva (most 208-00 nad R2, most 209-00 na privádzači nad Slatinou, most 210-00 na privádzači nad Detvianskym potokom)
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň


most 211-00 na R2 nad riekou Slatina a cestou III/05098
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň


rýchlostná cesta R2 pri Detve
R2 Pstruša - Kriváň


most 212-00 na R2 nad preložkou cesty I/50 v km 7.610
R2 Pstruša - Kriváň


rýchlostná cesta R2 pri Kriváni
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň


most 214-00 na R2 nad riekou Slatina v km 9.735
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň


mimoúrovňová križovatka R2 Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň


úprava cesty II/526 pri obci Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Pstruša - Kriváň


© Copyright 2015 Dialnica.info
Fotografie, ktoré obsahuje server http://www.dialnica.info sú chránené autorským zákonom a nesmú byť kopírované na iné verejne dostupné servery.