R2 Ruskovce - Pravotice
fotografie z marca 2016

západný koniec úseku R2 pri obci Ruskovce (R2 v plnom profile)
R2 Ruskovce - Pravotice


mimoúrovňová križovatka Bánovce, západ (R2 v plnom profile)
R2 Ruskovce - Pravotice


most 202-00 na R2 nad preložkou cesty I/9 (I/50) a traťou ŽSR na križovatke Bánovce, západ
R2 Ruskovce - Pravotice


most 203-00 na R2 nad potokom Svinica
R2 Ruskovce - Pravotice


rýchlostná cesta R2 pri Horných Ozorovciach
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice


most 204-00 ponad R2 pri Horných Ozorovciach
R2 Ruskovce - Pravotice


most 205-00 na R2 pri Dolných Ozorovciach
R2 Ruskovce - Pravotice


rýchlostná cesta R2 pri Dolných Ozorovciach
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice


most 206-00 na R2 nad Slamenným jarkom
R2 Ruskovce - Pravotice


most 207-00 nad R2 na ceste III/1827(III/050038) do obce Dvorec
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice


most 208-00 na R2 nad potokom Inovec
R2 Ruskovce - Pravotice


most 209-00 nad R2 na ceste do obce Veľké Chlievany
R2 Ruskovce - Pravotice


most 210-00 na R2 nad riekou Bebrava
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice


R2 pri obci Dolné Naštice
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice


most 211-00 na R2 nad traťou ŽSR a cestou II/592 (II/516)
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice


R2 pri obci Dolné Naštice
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice


most 212-00 nad R2 na preložke poľnej cesty
R2 Ruskovce - Pravotice


R2 pri obci Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice


most 214-00 nad R2 na ceste III/1746 (III/050052) do obce Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice


koniec úseku R2 a dočasné napojenie na cestu I/9 (I/50) pri obci Brezolupy
R2 Ruskovce - Pravotice
Ďalšie fotografie >>
© Copyright 2015 Dialnica.info
Fotografie, ktoré obsahuje server http://www.dialnica.info sú chránené autorským zákonom a nesmú byť kopírované na iné verejne dostupné servery.