R2 Ruskovce - Pravotice
fotografie z apríla 2015

cesta I/50 v trase rýchlostnej cesty R2 pri obci Ruskovce (km 0.1 úseku)
R2 Ruskovce - Pravotice


cesta I/50 v trase privádzača k R2
R2 Ruskovce - Pravotice


most 202-00 na R2 nad preložkou cesty I/50 a traťou ŽSR na križovatke Bánovce, západ
R2 Ruskovce - Pravotice


most 203-00 na R2 nad potokom Svinica
R2 Ruskovce - Pravotice


rýchlostná cesta R2 pri Horných Ozorovciach
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice


most 204-00 ponad R2 pri Horných Ozorovciach
R2 Ruskovce - Pravotice


rýchlostná cesta R2 pri Horných Ozorovciach
R2 Ruskovce - Pravotice


most 205-00 na R2 pri Dolných Ozorovciach
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice


rýchlostná cesta R2 pri Dolných Ozorovciach
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice


most 206-00 na R2 nad Slamenným jarkom
R2 Ruskovce - Pravotice


rýchlostná cesta R2 pri obci Dvorec
R2 Ruskovce - Pravotice


most 207-00 nad R2 na ceste III/050038 do obce Dvorec
R2 Ruskovce - Pravotice


R2 pri obci Dvorec
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice


R2 pri Biskupiciach
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice


most 208-00 na R2 nad potokom Inovec
R2 Ruskovce - Pravotice


most 209-00 nad R2 na ceste III/050041 do obce Veľké Chlievany
R2 Ruskovce - Pravotice


most 210-00 na R2 nad riekou Bebrava
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice


R2 pri obci Dolné Naštice
R2 Ruskovce - Pravotice


most 211-00 na R2 nad traťou ŽSR a cestou II/516
R2 Ruskovce - Pravotice


R2 pri obci Dolné Naštice
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice


most 212-00 nad R2 na preložke poľnej cesty
R2 Ruskovce - Pravotice


R2 pri obci Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice


cesta do obce Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice


most 214-00 nad R2 na ceste III/050052 do obce Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice


koniec úseku R2 a dočasné napojenie na cestu I/50 pri obci Brezolupy
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice
R2 Ruskovce - Pravotice
<< Predchádzajúca stránka
© Copyright 2015 Dialnica.info
Fotografie, ktoré obsahuje server http://www.dialnica.info sú chránené autorským zákonom a nesmú byť kopírované na iné verejne dostupné servery.