R2 Zvolen,východ - Pstruša
fotografie z mája 2017

križovatka s cestou I/16 (pôvodne I/50) na privádzači k R2
R2 Zvolen - Pstruša


privádzač k R2 Zvolen,východ - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša


začiatok úseku R2 Zvolen,východ - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša


križovatka R2 Zvolen,východ
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša


rýchlostná cesta R2 pri Zvolenskej Slatine
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša


most 203-00 na R2 nad cestou II/591 v km 1,185
R2 Zvolen - Pstruša


rýchlostná cesta R2 pri Zvolenskej Slatine
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša


most 204-00 na R2 nad Rybným potokom v km 2.342
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša


rýchlostná cesta R2 pri Zvolenskej Slatine
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša


most 205-00 na ceste III/2444 (pôvodne III/05090) nad R2 v km 2.936
R2 Zvolen - Pstruša


rýchlostná cesta R2 pri Zvolenskej Slatine
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša


most 206-00 na R2 nad Vígľašským potokom v km 4.363
R2 Zvolen - Pstruša


rýchlostná cesta R2 pri Vígľaši
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša


most 208-00 na R2 nad miestnou komunikáciou v km 5.629
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša


rýchlostná cesta R2 pri Vígľaši
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša


most 209-00 nad potokom Hradná a železničnou vlečkou v km 6.978-7.182
R2 Zvolen - Pstruša


most 210-00 nad Slatinou a železničnou traťou km 7.375-7.829
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša


mimoúrovňová križovatka R2 Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša
R2 Zvolen - Pstruša


© Copyright 2017 Dialnica.info
Fotografie, ktoré obsahuje server http://www.dialnica.info sú chránené autorským zákonom a nesmú byť kopírované na iné verejne dostupné servery.